Niezależny audyt AML – wszystko co warto o nim wiedzieć

Niezależny audyt AML – wszystko co warto o nim wiedzieć

11 sierpnia, 2020 0 By R G

Niezależny audyt AML to nic innego jak weryfikacja rozmaitych procedur, systemów a także dokumentów które są związane z przeciwdziałeniem praniu pieniędzy. Tego typu weryfikacje dokonywane są przez niezależnych eskpertów.

Na czym polega audyt AML?

Aby uznać audyt AML za niezależny to musi być on przeprowadzony przez osobę, która nie miała wkładu w proces opracowywania procedur, polityk oraz rozwiązań. Osoba ta nie może realizować także obowiązków AML na rzecz konkretnej organizacji. Warto dodać, że najczęściej niezależny audyt AML jest dokonywany przez zewnętrznych specjalistów.

Co się składa na audyt AML

Na niezależny audyt AML składają się między innymi:

  • weryfikacja zgodności działania firmy z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • identyfikacja obszarów narażonych na ryzyko prania pieniędzy
  • sprawdzenie procedur oraz dokumentów, ich personalizacja oraz sugestie dotyczące poprawek oraz uzupełnień
  • kontrola działań oraz kompetencji pracowników zajmujących się AML
  • opracowanie rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu

Audyt AML to dobre rozwiązanie, które opzwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pomaga w procesach AML. Niewiele krajów wprowadziło obowiązek obowiązkowego niezależnego audytu. Spośród tych, które go wprowadziły wyróżnić można na przykład Wielką Brytanię, Hiszpanię oraz Stany Zjednoczone. Pamiętaj o tym, że regularna ocena ryzyka AML jest wymogiem ustawowym w naszym kraju. Sam audyt procesów AML nie jest obowiązkowy.

niezależny audyt aml